Obuwie i stroje taneczne

Buty i stroje w Polsce :


butango
Argen­tyń­skie buty dla Pań i Panów  Comme il Faut i Raquel do tego kre­acje El Enganche

www.butango.com

 


elante
Pro­po­no­wane Pań­stwu wyroby wytwa­rzane są z mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści, uwzględ­niają nowe trendy w modzie i dorów­nują zagra­nicz­nym uzna­nym mar­kom. Wyszu­kane wzor­nic­two oraz nie­ty­powe połą­cze­nia kolo­ry­styczne czy­nią naszą kolek­cję nie­po­wta­rzalną.

www.elante.pl

 


tangostore
Buty do tańca reno­mo­wa­nych, argen­tyń­skich firm : Comme il faut, Dar­cos, Tan­go­Ta­cion. Sklep poza kata­lo­giem modeli dostęp­nych od zaraz spro­wa­dza rów­nież buty na zamó­wie­nie oraz pro­wa­dzi komis butów używanych.

www.tangostore.pl

 


zoha
Buty do tanga argen­tyń­skiego i wizy­towe, robione ręcz­nie.
Krót­kie serie kolorystyczne.

Strona na Facebooku

 


Tango Pantofelek
Buty do tanga argentyńskiego.

Strona na Facebooku

 

 


lunfardo
Sklep z odzieżą męską  do tanga. Projektant mody.

Strona na Facebooku

 

 


buty 1
Komis tangowy.

Strona na Facebooku

 

 


bella-anabella
Butik tangowy- stroje … wachlarze

bella-anabella.pl