Regulamin płatności

 1. Szkoła Tango Argentino nie przyjmuje płatności gotówką ani przy pomocy terminalu płatniczego.
 2. Każdy kursant zobowiązany jest opłacić usługę z góry za pomocą dostępnych na stronie https://tangoargentino.pl/metod płatności.
 3. Rezerwacja jest uznawana za opłaconą w momencie zaksięgowania środków na koncie Szkoły. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym
 4. Potwierdzenie należy dołączyć do maila rejestracyjnego.
 5. Księgowanie przelewu następuje w zwykle najbliższy dzień roboczy.
 6. Kursant, który nie przyśle potwierdzenia mailowo, będzie weryfikowany na miejscu, co może wydłużyć proces skorzystania z usługi.
 7. Szkoła wystawia rachunki na podstawie wpłat na konto, informację o chęci otrzymania rachunku należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji. Rachunek może zostać wystawiona również elektronicznie na prośbę klienta.
 8. Zwroty wpłaconych błędnie kwot zostaną dokonane nie później niż 7 dni od zgłoszenia błędu na konto, z którego została dokonana wpłata.
 9. W przypadku wpłaty błędnej kwoty (zbyt wysoka lub zbyt niska), zostaje ona zawieszona do wyjaśnienia, a w razie odstąpienia od umowy zwrócona na konto klienta nie później niż 7 dni od realizacji odstąpienia od umowy.
 10. Szkoła nie jest płatnikiem VAT, zatem rozlicza się na podstawie wystawionego rachunku . Wszelkie korekty dokumentacji wymagają zatwierdzenia działu księgowego, co wiąże się z oczekiwaniem do 14 dni roboczych
 11. Każda rezerwacja powinna zostać opłacona maksymalnie w ciągu 48 godzin, w przeciwnym razie jest anulowana.
 12. W przypadku odstąpienia / reklamacji / zwrotów wynikających z niepełnej realizacji usługi zgodnie z zapisami Regulaminu, kwota zostanie zwrócona na konto, z którego klient wykonał pierwotną wpłatę. Placówka nie realizuje wypłat gotówkowych.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.